TOP Credit Management
Minnelijke Incasso

Minnelijke Incasso

U gaat voor een duurzame partnership met uw klanten? TOP Credit Management ook!

Wanbetalers hoeven niet per definitie slechte klanten te zijn. Als betalingsherinneringen niets hebben opgeleverd, dan is het zaak om te achterhalen wat de reden hiervan is en hoe uw factuur wl op korte termijn kan worden voldaan. Elk dossier heeft een eigen aanpak en is per definitie maatwerk. TOP Credit Management is hierin gespecialiseerd.

Bij een minnelijke incasso geeft u de vordering uit handen aan TOP Credit Management. In deze fase wordt er alles aan gedaan om zonder tussenkomst van de rechter de klant te bewegen om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In overleg met u wordt de incasso strategie bepaald. De uitgangspunten zijn een goede verstandhouding en behoud van uw klant zonder het resultaat uit het oog te verliezen.

In de regel ontvangt uw klant n of meerdere aanmaningen, waarin de vordering is verhoogd met de wettelike vertragingsrente en incassokosten volgens de Staffel Voorwerk II, vastgesteld door de Vereniging van Rechtspraak. Uw klant wordt ook telefonisch benaderd om sneller tot betaling aan te sporen, informatie in te winnen voor eventuele latere trajecten, in te schatten of er sprake is van onwil of onmacht of om een betalingsregeling op te stellen. Elk gesprek wordt schriftelijk bevestigd via email of per brief. Van elke stap of ontwikkeling wordt u op de hoogte gesteld en is aanpassing van de strategie in onderling overleg mogelijk.

TOP Credit Management levert u voordeel op door het hoge rendement dat wordt bereikt. Daarmee wordt niet alleen gedoeld op het innen van de achterstallige betaling, maar vooral wat u er uiteindelijk aan over houdt. U bent aan ons geen abonnementskosten verschuldigd en In het minnelijke traject werken wij op basis van No Cure No Pay. Dat betekent dat TOP Credit Management pas voor haar werkzaamheden krijgt betaald als daadwerkelijk resultaat wordt bereikt. In de overtuiging dat betrokkenheid voor uw zaak en het delen van risico de kernwaarden zijn voor een duurzame partnership.
It takes two to tango: een minnelijke oplossing bereiken we niet alleen. Daar is de medewerking van uw klant voor nodig. Mocht onverhoopt niet tot een minnelijke oplossing worden gekomen, dan adviseren wij u over de mogelijke vervolgstappen die TOP Credit Management voor u kan uitvoeren.

Ook TOP Credit Management kiest voor duurzaamheid en gaat door waar anderen stoppen!

Home Over ons Diensten Algemene voorwaarden Favoriete links Contact