TOP Credit Management
Gerechtelijke Incasso

Gerechtelijke Incasso

U heeft klanten vanwege de goede prijs-kwaliteit of omdat u gratis voor bank speelt?

Een klant-leveranciersverhouding gaat uit van wederzijds respect. Dat geldt voor de manier van omgang met elkaar, maar dat betekent ook dat beide partijen oog hebben voor elkaars belangen. Helaas kan het voorkomen dat ondanks alle pogingen uw klant niet bereid is om dat respect te beantwoorden door een minnelijke oplossing aan te bieden. Dan blijft vaak de enige mogelijkheid over om de zaak voor te leggen aan de rechter. Een keuze, waartoe u gedwongen wordt door uw klant.

Alvorens u over gaat tot een juridische procedure, geeft TOP Credit Management u een gedegen en bovendien gratis juridisch advies op basis van de informatie tijdens de minnelijke incasso. De informatie omvat de inhoudelijke kant van de zaak en e verhaalmogelijkheden. Tegelijkertijd krijgt u ook een inschatting van de juridische kosten, die overigens op de nalatige debiteur worden verhaald. Met deze informatie kunt u een gedegen afweging maken of u voor een eventuele rechtszaak.
Als u besluit tot een gerechtelijke procedure, dan stellen wij de dagvaarding op. Vaak is dat al voldoende voor uw klant om eieren voor zijn geld te kiezen. Uw klant werkt dan alsnog mee aan een minnelijke oplossing. Omdat TOP Credit Management al vanaf het begin is betrokken bij de incasso procedure, verloopt het gehele proces professioneel, doeltreffend en kostenbewust.

TOP Credit Management: voor maximaal succes!

Home Over ons Diensten Algemene voorwaarden Favoriete links Contact